Afstemming met Nederlands4582117-11-2019 01:00:55htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden4590517-11-2019 01:00:55htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht4591117-11-2019 01:00:55htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding4571717-11-2019 01:00:55208htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo4574817-11-2019 01:00:55827htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA4574917-11-2019 01:00:55307htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen4577017-11-2019 01:00:55340htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo4577717-11-2019 01:00:55631htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma4578217-11-2019 01:00:5576htmlFalseaspxEen vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.....Website artikelpagina
Relatie tussen het havo en het vwo programma4578717-11-2019 01:00:5530htmlFalseaspxBij het vaststellen van de examenprogramma's voor wiskunde A havo en wiskunde A vwo is veel overleg geweest binnen de syllabuscommissie om tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen, daar waar mogelijk en wenselijk. Zo zijn de specificaties .....Website artikelpagina