Meer over afstemming1302218-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie Wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Standpunten van cTWO1305618-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxStandpunten van cTWO In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Afstemming met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1307018-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde A.....Website artikelpagina
Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA1308218-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxHet is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde A te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden.....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1309118-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1309218-9-2017 00:07:57htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding1298118-9-2017 00:07:5790htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo1299018-9-2017 00:07:57212htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA1299118-9-2017 00:07:57123htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo1299318-9-2017 00:07:5761htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina