Leerplankundige analyse PISA 2015584122-11-2017 11:36:39http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Monique van der Hoeven;Victor Schmidt;Jeroen Sijbers;Erik Woldhuis;Berthold van Leeuwen;Gerdineke van SilfhoutHet Programme for International Student Assessment (PISA) wordt sinds 2000 driejaarlijks uitgevoerd onder auspiciën van de OECD. Hoofdbestanddeel van dit programma is een internationaal vergelijkingsonderzoek van leerprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs van vijftien jaar oud met betrekking tot lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland presteert in PISA van 2015 nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO-landen en is binnen de EU een toppresteerder. De resultaten laten echter een dalende lijn zien. In 2015 is het gemiddelde niveau van Nederlandse leerlingen sterker gedaald dan het gemiddelde van de overige OECD-landen. Voor natuurwetenschappen en wiskunde is de daling ten opzichte van 2012 significant. SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.Pdf-bestand
Meer over afstemming1302220-11-2017 01:01:52htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie Wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Standpunten van cTWO1305620-11-2017 01:01:52htmlFalseaspxStandpunten van cTWO In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Afstemming met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1307020-11-2017 01:01:52htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde A.....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1309120-11-2017 01:01:52htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1309220-11-2017 01:01:52htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding1298120-11-2017 01:01:52103htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo1299020-11-2017 01:01:52218htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA1299120-11-2017 01:01:52137htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo1299320-11-2017 01:01:5278htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina