Relatie tussen het havo en het vwo programma4578715-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxBij het vaststellen van de examenprogramma's voor wiskunde A havo en wiskunde A vwo is veel overleg geweest binnen de syllabuscommissie om tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen, daar waar mogelijk en wenselijk. Zo zijn de specificaties .....Website artikelpagina
Standpunten van cTWO4579415-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxStandpunten van cTWO In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Meer over WDA4579915-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Afstemming met Nederlands4582115-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Afstemming met economie en M&O4583315-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de ..... Website artikelpagina
Aandachtspunten bij praktische opdrachten4585215-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxBij de invulling van een praktische opdracht valt te denken aan de volgende doelstellingen: • het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde; • een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis; ..... Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden4590515-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht4591115-4-2018 00:03:22htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding4571715-4-2018 00:03:22146htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo4574815-4-2018 00:03:22331htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina