Seksuele diversiteit: leermiddelenanalyse113555-12-2014 14:50:58231http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Jeroen Bron;José Lodeweges;Christine VolkeringAanleiding voor de publicatie is de aanpassing in de kerndoelen in 2012 waarmee aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht werd in het landelijk aanbod voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Doel van dit rapport is het in kaart brengen van de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt en om de discussie over de inbedding van seksualiteit en seksuele diversiteit in leermiddelen te voeden. Daartoe zijn achttien leermiddelen geanalyseerd. Pdf-bestand
Standpunten van cTWO4579417-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxStandpunten van cTWO In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Meer over WDA4579917-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Afstemming met Nederlands4582117-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Aandachtspunten bij praktische opdrachten4585217-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxBij de invulling van een praktische opdracht valt te denken aan de volgende doelstellingen: • het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde; • een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis; ..... Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden4590517-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht4591117-6-2018 00:04:17htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding4571717-6-2018 00:04:17149htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo4574817-6-2018 00:04:17400htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA4574917-6-2018 00:04:17188htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina