Standpunten van cTWO4579414-10-2018 00:00:57htmlFalseaspxStandpunten van cTWO In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Afstemming met Nederlands4582114-10-2018 00:00:57htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Aandachtspunten bij praktische opdrachten4585214-10-2018 00:00:57htmlFalseaspxBij de invulling van een praktische opdracht valt te denken aan de volgende doelstellingen: • het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde; • een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis; ..... Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden4590514-10-2018 00:00:57htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht4591114-10-2018 00:00:57htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding4571714-10-2018 00:00:57164htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo4574814-10-2018 00:00:57476htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA4574914-10-2018 00:00:57208htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen4577014-10-2018 00:00:57269htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo4577714-10-2018 00:00:57391htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina