Uw reactie is succesvol verzonden1309118-2-2018 01:02:22htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1309218-2-2018 01:02:22htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding1298118-2-2018 01:02:22109htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo1299018-2-2018 01:02:22241htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA1299118-2-2018 01:02:22137htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo1299318-2-2018 01:02:22120htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina
Rekenen in het programma1300418-2-2018 01:02:223htmlFalseaspxLeerlingen krijgen te maken met de rekentoets. Tegelijkertijd is in het examenprogramma van wiskunde A havo subdomein B1 Rekenen opgenomen. Om duidelijk te maken wat de rol van rekenen is binnen het examenprogramma .....Website artikelpagina
Voorkennis1300618-2-2018 01:02:2235htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus .....Website artikelpagina
Contexten1301918-2-2018 01:02:2235htmlFalseaspxBij wiskunde A havo worden inzicht en vaardigheden getoetst in vragen die binnen een context zijn geplaatst.Wat betreft de toetsing bij het CE kunnen we daar in algemene zin wel enkele opmerkingen over maken, die ook van belang kunnen zijn .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken1302018-2-2018 01:02:22114htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina