Voorbereidend wetenschappelijk: twaalf scholen over het verdwijnen van ANW als verplicht vwo-vak1146620-3-2015 11:36:30924http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Resink, F.;Maarten PietersPdf-bestand
Afstemming met Nederlands4582119-5-2019 00:00:46htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden4590519-5-2019 00:00:46htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht4591119-5-2019 00:00:46htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding4571719-5-2019 00:00:46190htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A havo4574819-5-2019 00:00:46664htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Website artikelpagina
Het PTA4574919-5-2019 00:00:46281htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen4577019-5-2019 00:00:46314htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde A havo4577719-5-2019 00:00:46566htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE......Website artikelpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma4578219-5-2019 00:00:4667htmlFalseaspxEen vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.....Website artikelpagina