4FREE2775819-4-2018 13:26:1223htmlFalseaspx​4FREE is een magazine van en voor jongeren op het mbo en sluit aan bij het vak Burgerschap. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt het belangrijk dat juist jongeren in deze leeftijdsgroep kennismaken met onderwerpen als herdenken, de Tweede Wereldoorlog, Nieuwspagina
Artikel Glos - Gezonde Leefstijl Op School5326819-4-2018 12:56:33113htmlFalseaspxGLOS artikelNieuwspagina
In 2018 vinden bij de examens moderne vreemde talen verschillende pilots/onderzoeken plaats.2641216-4-2018 08:10:24136htmlFalseaspx​Dit jaar vinden bij de examens moderne vreemde talen verschillende pilots/onderzoeken plaats. Zie "Mededelingen over de eindexamens" ...Nieuwspagina
Winnaars Junior Speaking Contest 2018 bekend!2637016-4-2018 08:10:24htmlFalseaspxNuffic organiseert sinds 2004 jaarlijks de Junior Speaking Contest . De finale van 2018 vond plaats op dinsdag 10 april in het Theater De Lieve Vrouw. Nieuwspagina
Young Impact scholenprogramma burgerschap3008519-4-2018 13:26:1264htmlFalseaspx​Young impact biedt scholen in Nederland een gratis, interactief leuk scholenprogramma aan ter bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Middels een kick-off, workshop(s), digilessen, challenges en de Celebration laten wij de jongeren...Nieuwspagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3007619-4-2018 13:26:12107htmlFalseaspxSLO heeft zeventien methoden en lespakketten geanalyseerd op de mate waarin wordt ingegaan op aspecten van burgerschap. Daartoe is door SLO een analyse instrument ontwikkeld, gebaseerd op de voorbeeldleerplannen burgerschap van SLO...Nieuwspagina
Theatervoorstelling Back to Back3008419-4-2018 13:26:1267htmlFalseaspxDe interactieve theatervoorstelling Back to Back laat zien dat iedereen een eigen geschiedenis en achtergrond heeft én tegelijkertijd verbonden is met elkaar. Negen jonge acteurs vertellen hun verhaal en gaan samen met leerlingen het gesprek aan...Nieuwspagina
De eerste tussenproducten van Curriculum.nu staan online5515618-4-2018 11:55:54103htmlFalseaspxVan 14 tot 16 maart hebben de eerste ontwikkelsessies plaatsgevonden. De ontwikkelteams hebben hard gewerkt om hun conceptvisies op het leergebied op papier te zetten. U kunt deze conceptvisies lezen op de respectievelijke ontwikkelteampagina’s.Nieuwspagina
Multilingual learners: literacy, identity and learning4452715-4-2018 00:02:1445htmlFalseaspxIn Conferentiecentrum In de driehoek, Utrecht, organiseert SLO op 24 april 2018 i.s.m. het Platform Taalgericht Vakonderwijs, het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers en het Landelijk Netwerk Taal een studiedag met Jim Cummins,Nieuwspagina
Taal en technologie5231815-4-2018 00:02:1430htmlFalseaspxTaal is het middel waarmee leerlingen het denken en redeneren over fenomenen uit Wetenschap en techniek (W&T) kunnen versterken, begrijpen en internaliseren. Nieuwspagina