Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Specifieke aandachtspunten

6-5-2015
In dit deel van de handreiking vindt u informatie over ee​n aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.

Het betreft de volgende onderwerpen:

Visiedocument cTWO

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen

  • Standpunten van cTWO
  • Kernconcepten
  • Wiskundige denkactiviteiten (WDA)

De rol van ICT

Hier leest u de mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Nieuwe domeinen die niet (verplicht) tot het SE behoren

Het programma wiskunde A  havo kent onderwerpen die nieuw zijn, maar niet verplicht tot het SE behoren. 

Contexten

Contexten spelen een belangrijke rol in de programma's van wiskunde A en wiskunde C.

Rekenen in het programma

In de programma's van wiskunde A en wiskunde C wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van rekenen.

Voorkennis

Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.