Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Subdomein B3 :Telproblemen

24-5-2015

Dit subdomein behoorde aanvankelijk niet tot het SE, in het definitieve programma is dat wel het geval. Het gevolg is dat er niet veel voorbeeldmateriaal beschikbaar is.

Enkele mogelijkheden zijn:

  • In oude examens en in de pilotexamens van wiskunde A havo zijn ook over dit onderwerp opgaven opgenomen. Deze opgaven kunt u natuurlijk gebruiken bij een SE dat over dit onderwerp gaat.
  • Dit geldt in mindere mate ook voor de examens van de vakken wiskunde A vwo en wiskunde C vwo.
  • In een samenwerkingsverband van SLO en cTWO is veel lesmateriaal geschreven voor verschillende domeinen van wiskunde A havo en wiskunde C vwo, en ook voor het verder niet ontwikkelde vak wiskunde C havo. Daar vindt u ook een module met als onderwerp Telproblemen. Daarin staan ook veel opgaven die u kunt gebruiken bij het maken van een PTA. Dit lesmateriaal is hier te vinden.
  • Ook is de module Telproblemen (Hawex) beschikbaar.
  • Cito heeft een bundel uitgegeven met daarin een aantal opgaven die passen bij de nieuwe examenpogramma’s voor wiskunde A, B, en C havo en vwo. Daarin vindt u ook enkele opgaven die betrekking hebben op het subdomein Tellen.