Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen

26-5-2015

Voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes

Enkele pilotsscholen hebben PTA's ter beschikking gesteld. Een daarvan is PTA WA 4H 2015-2016.
In dit PTA voor 4 Havo heeft de school er voor gekozen om in vrijwel alle toetsen alleen als voortgangstoets af te nemen en te laten mee tellen voor het rapport. Al deze toetsen duren even lang: 50 minuten. Alleen de laatste toets – met een duur van 100 minuten – telt ook mee voor het SE, in bescheiden mate.
Een ander PTA, voor 5 Havo, is PTA Wiskunde A Havo pilot. In dit PTA heeft de school er voor gekozen om niet alleen schriftelijke toetsen af te nemen. Ook deelname aan de WiskundeA-lympiade is onderdeel van het PTA en er is ruimte gemaakt voor een computerpracticum waarin de stof van het domein Statistiek wordt getoetst, passend bij het nieuwe Statistiekprogramma. Daarnaast wordt dit domein ook nog schriftelijk getoetst, zoals dat op het CE ook het geval zal zijn.

Enkele oudere PTA’s die u hier kunt vinden zijn PTA havo-5 wis A sept 12 en PTA havo-5wis A nieuw (cTWO) sept 10.

Digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma

Met het PTA legt de docent (sectie, school) verantwoording af over de keuzes die gemaakt zijn. Het is dus van belang dat de sectie er zeker van is dat met alles rekening is gehouden. Om na te gaan of dit het geval is, heeft SLO een checklist ontwikkeld die u stapsgewijs langs alle punten leidt die van belang zijn bij de inrichting van het schoolexamenprogramma. De checklist voor wiskunde A havo komt binnenkort via deze pagina beschikbaar.